PLANES.CZ
-- Menu --

24.10.19 03:07:23
Špizování na BRQ
Ten věčí brněnské érfíld (LKTB/BRQ) je postavené na lókách mezi Slatinó a Tuřanama. Šak tam dodneskaj lítajó zajíce a srnky, aj úly tam majó. Do toho všeho semtam orel s ocelovým fóglem. Na letiště nejede ze štatlu žádné šmirgl ani trajf, ale bas 76 od roli k terminálu a bas 48 k plotu.
 
BRQmap
Seznam fleků na kukačku podle mapy
Flek Na co hodit špizunk Dobrá zoncna Kudy kam
1 Sedání na RWY 10 (ve vzduchu), pojížděčka na start z RWY 10 Celé den kromě rána a večera
FOTKA
Fárem: Na koncu Karkulínovky polňačkou za stadecem doleva a k plotu.
Šórem: Basem 48 ze štatlu na Prateckó. Doleva po polňačce a kolem stadecu k plotu.
2 Sedání na RWY 10, pojížděčka na start z RWY 10 Celé den kromě rána a večera
FOTKA, FOTKA
Fárem: Na koncu Karkulínovky rovně kolem zahrádek až k bráně.
Šórem: Basem 48 ze štatlu na Prateckó. Doleva po polňačce a u stadecu doprava na Karkulínovku.
3 Sedání na RWY 28, pojížděčka na start z RWY 28 Celé den kromě rána a večera
FOTKA
FOTKA
Fárem: Za posledníma barákama Dvorsk cestou do Kobylnic (vpravo je fotbalové plac) zahni doleva na polňačku a k bráně.
Šórem: Basem 48 ze štatlu na končnó do Dvorsk. Pak šórem kolem baráků a doleva na polňačku.
4 Sedání na RWY 28, pojížděčka na start z RWY 28 Celé den kromě rána a večera
FOTKA
Fárem: Z Dvorsk na Kobylnic a než začne silnica padat, zahni doleva. Neparkovat v ose dráhy!
Šórem: Basem 48 ze štatlu na konečnó Dvorska. Kolem baráků a doleva na polňačku, pak kolem plotu.
5 Finále na desítku Romantici večer, ostatní ráno, přes den, furt
FOTKA (no skoro)
Fárem: Zaparkuj v poli vpravo od osy a šórem k plotu. Bacha na bóráky!
Šórem: Basem 48 ze štatlu na Hanáckó.
6 Pojížděčka k RWY 10 Celé den, nejlíp ráno a večer
FOTKA
Fárem: Zaparkuj v poli vpravo od osy nebo na křižovatce s obslužnó traťůvkó a šórem k plotu. Traťůvka musí zůstat volná! Bacha na bóráky!
Šórem: Basem 48 ze štatlu na Hanáckó.
7 Letadla u terminálu Do 1000-1100
FOTKA
Fárem: Podle cedulí Letiště na parkoviště. 10 minut zadara, pak tři pětky za hodinu.
Šórem: Basem 76 ze štatlu na konečnó Letiště Tuřany. Šórem doleva od terminálu.
8 Sedání, starty, pojíždění Ráno, večer
FOTKA
Fárem: Podle cedulí Letiště.
Šórem: Basem 76 ze štatlu na konečnó Letiště Tuřany. Zpátky přes parkoviště a po silnici k závoře, doprava kósek na asfaltku. Bacha na bóráky a stavební mašiny.
9 Pohyb na RWY 10/28 a plac před terminálem. Z dálky. Celé den
FOTKA
Fárem: Silnica mezi Tuřanama a Dvorskem.
Šórem: Basem 48 ze štatlu na Prateckó nebo Vlčkovou.
Namasíruj si pastelky.
10 Pohyb na RWY 10/28 a plac před terminálem. Z dálky. Celé den
FOTKA
Fárem: Silnica mezi Tuřanama a Dvorskem.
Šórem: Basem 48 ze štatlu na Prateckó nebo Vlčkovou.
Namasíruj si pastelky.
11 Pohyb na RWY 10/28 a koně. Celé den
FOTKA
Fárem: Na začátku Dvorsk doleva k závodišťu.
Šórem: Basem 48 ze štatlu na Prateckó nebo Vlčkovou.
Namasíruj si pastelky.
Solby:
  • Na mapě je jenom náznak parkovacích míst... Dá se zastavit i blíž, ale dodržujte prosím pravidla i zdravý rozum, ať neotravujem ostatní lidi.
  • Dle dopravních předpisů je na polní a lesní cesty zákaz vjezdu, i když cesta není označena zákazem vjezdu.
  • Pozor na tetelící se vzduch, obzvláště pokud jsou letadla daleko.
  • Při focení nebývají kladeny ze strany policie žádné překážky. Můžete být kontrolováni a legitimováni, vykázání z místa se děje pouze výjimečně.
  • Náměty a podněty prosím pište na adresu planesLite.
 
Cifry na rádio
ATIS Brno Radar Tuřany Tower Tuřany Ground Handling Operations Medlánky
131,100 120,550 - 119,900 119,600 125,425 131,800 121,700 122,400
 
Odkazy: